5-LETNIA GWARANCJA NA RAMY

Wszystkie ramy Rock Machine zaczynając od kolekcji 2020 i późniejszych posiadają bezpłatną 5-letnią gwarancję.

Przedłużona gwarancja dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych i konstrukcyjnych ramy i nie dotyczy wykończenia powierzchni / malowania ramy i jej akcesoriów. Gwarancja nie obejmuje efektów normanego zużycia, jak również defektów, niesprawności lub awarii powstałych w wyniku nadużycia, zaniedbania, nieprawidłowego montażu i konserwacji, przeróbek, modyfikacji, wypadku lub niewłaściwego użytkowania.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy przegląd przeprowadzany jest raz w roku przez autoryzowanego dealera ROCK MACHINE zgodnie z wymogami konserwacji określonymi w instrukcji. Wykonanie corocznego przeglądu powinno być potwerdzone pieczątką i podpisem w karcie gwarancyjnej. Wykonanie corocznego przeglądu zostanie potwierdzone pieczęcią i podpisem na karcie gwarancyjnej. W przypadku niewykonania takiego corocznego przeglądu pięcioletnia gwarancja na ramę ulega skróceniu do dwóch lat. Koszty związane z przeglądem i konserwacją pokrywa właścieciel.

Zgłaszając reklamację, należy przedstawić oryginalną kartę gwarancyjną i dowód zakupu. W ramach przedłużonej gwarancji, jeżeli reklamacja jest uzasadniona, uszkodzona rama zostanie naprawiona lub wymieniona na tę samą lub najbardziej podobną i porównywalną ramę dostępną w chwili zgłoszenia reklamacji. Wszystkie koszty związane z ustawieniem roweru z powodu różnic w nowej ramie ponosi właściciel roweru. Gwarancja dotyczy tylko ramy, prace serwisowe związane z przebudową lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy są w całości pokrywane przez właściciela roweru. Jeśli rama zostanie naprawiona lub wymieniona, klientowi nie przysługuje nowy okres gwarancji, w takich przypadkach gwarancja udzielana jest na maksymalny okres pozostały do pierwotnej przedłużonej gwarancji.

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA DLA RAM Z KOLEKCJI 2014-2019

Oferujemy możliwość przedłużenia gwarancji na ramę:

do 3 lat bezpłatnie dla wszystkich kategorii rowerów,

do 5 lat bezpłatnie na ramy z pełnym zawieszeniem z kolekcji EDGE 2016-2019,

do 5 lat za opłatą dla innych kategorii.

Przedłużoną 3-letnią gwarancję na ramy Rock Machine z kolekcji 2019 i wcześniejszych można zarejestrować, wypełniając poniższy formularz w ciągu 14 dni od daty zakupu. Po wypełnieniu formularza system automatycznie wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem przedłużenia gwarancji na adres podany przez klienta.

Ramy z kategorii Edge 2016-2019 będą objęte bezpłatną 5-letnią gwarancją po dokonaniu rejestracji poprzez poniższy formularz w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Zarejestrowane dane muszą być identyczne z danymi podanymi w karcie gwarancyjnej roweru.

Klient może nabyć 5-letnią gwarancję na ramę bezpośrednio w sklepie u autoryzowanego dealera Rock Machine. Rozszerzona 5-letnia gwarancja podlega dodatkowej opłacie: 50 EUR na ramy ze stopów lekkich lub 100 EUR na ramy z włókna węglowego i z pełnym zawieszeniem. Sprzedawca rejestruje gwarancję ramy przy użyciu sekcji chronionej hasłem.

Przedłużenie gwarancji dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych i konstrukcyjnych ramy i nie dotyczy wykończenia powierzchni / malowania ramy i jej akcesoriów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje efektów normanego zużycia, jak również defektów, niesprawności lub awarii powstałych w wyniku nadużycia, zaniedbania, nieprawidłowego montażu i konserwacji, przeróbek, modyfikacji, wypadku lub niewłaściwego użytkowania.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

Trzyletnia / pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy przegląd przeprowadzany jest raz w roku przez autoryzowanego dealera ROCK MACHINE zgodnie z wymogami konserwacji określonymi w instrukcji. Wykonanie corocznego przeglądu zostanie potwierdzone pieczęcią i podpisem na karcie gwarancyjnej. W przypadku niewykonania takiego corocznego przeglądu pięcioletnia gwarancja na ramę ulega skróceniu do dwóch lat. Koszty związane z przeglądem i konserwacją pokrywa właścieciel. Zgłaszając reklamację, należy przedstawić oryginalną kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

W ramach przedłużonej gwarancji, jeżeli reklamacja jest uzasadniona, uszkodzona rama zostanie naprawiona lub wymieniona na tę samą lub najbardziej podobną i porównywalną ramę dostępną w chwili zgłoszenia reklamacji. Wszystkie koszty związane z ustawieniem roweru z powodu różnic w nowej ramie ponosi właściciel roweru. Gwarancja dotyczy tylko ramy, prace serwisowe związane z przebudową lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy są w całości pokrywane przez właściciela roweru. Jeśli rama zostanie naprawiona lub wymieniona, klientowi nie przysługuje nowy okres gwarancji, w takich przypadkach gwarancja udzielana jest na maksymalny okres pozostały do pierwotnej przedłużonej gwarancji.


frame number preview

* Numer ramy znajdziesz na białej naklejce na spodzie ramy

thank you!

Your 3–year warranty was succesfully registered. Check your e-mail for the confirmation - if you won‘t get any, please let us know by reporting a problem.

Register another frame

please wait

Rock Machine Badania i Rozwój

Pasja. Misja.

Chcesz być gwiazdą, świeć najjaśniej! Od pierwszej kreski na papierze, poprzez testowanie prototypów i usuwanie błędów aż do produktów końcowych sprawdzonych w najbardziej rygorystycznych labratoriach przez naszych inżynierów i na najbardziej wymagających trasach przez naszych ambasadorów i przez nas samych.

Dołącz do nas

Wspólnie budujemy rodzinę, wspólnotę i plemię Rock Machine.

 

Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtagiem:

 

#intrailwetrust