ZÁRUKA

Jízda co baví , snadná údržba, odolnost a skvělý poměr cena/výkon. To je Rock Machine. Proto poskytujeme na všechny rámy ROCK MACHINE ZÁRUKU 5 LET!

Na Rock Machine z kolekce 2020 a dále se vztahuje bezplatná pětiletá záruka!

Prodloužení záruky se vztahuje pouze na výrobní vady rámu a způsobu jeho konstrukce a nevztahuje se na povrchovou úpravu/povlak rámu a jeho příslušenství. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na vady, poruchy nebo selhání, které vznikly v důsledku zneužití, zanedbání, nesprávné montáže a údržby, úpravy, modifikace, nehody nebo nesprávného použití.

Záruční doba začíná běžet ode dne zakoupení výrobku. Záruka se vztahuje pouze na původního majitele a je nepřenosná.

Pětiletá záruka na rám platí pouze v případě, že je jednou ročně provedena kontrola autorizovaným prodejcem ROCK MACHINE podle požadavků na údržbu uvedených v příručce. Provedená roční údržba musí být potvrzena razítkem a podpisem v záručním listu. V případě, že taková roční údržba nebyla provedena, pětiletá záruka na rám se zkracuje na dva roky. Náklady na údržbu a servis musí hradit majitel.

Při uplatnění reklamace je třeba předložit originál záručního listu a doklad o koupi. V rámci prodloužené záruky bude v případě oprávněné reklamace poškozený rám opraven nebo vyměněn za stejný nebo nejpodobnější a srovnatelný rám, který je k dispozici v době uplatnění reklamace. Veškeré náklady na seřízení kola z důvodu odlišností nového rámu hradí majitel kola. Záruka se vztahuje pouze na rám; servisní práce spojené s přestavbou nebo vylepšením kola kvůli vyměněnému rámu plně hradí majitel kola. V případě opravy nebo výměny rámu nemá zákazník nárok na novou záruční dobu; v těchto případech je záruka poskytována maximálně po dobu zbývající z původní prodloužené záruky.

Záruka na komponenty a příslušenství ostatních výrobců.

Na všechny ostatní komponenty a součásti kola od ostatních výrobců se vztahuje standardní dvouletá záruka.Další informace o záruce naleznete v návodu k obsluze jízdního kola. Pro uplatnění standardní dvou leté záruky na součásti jízdního kola (řazení, odpružení atd.) je nutné dodržovat pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem. Další informace naleznete na webových stránkách jednotlivých výrobců: